Management

Shree. Kaustubhkumar Kantilal Gujar

Hon. President


Shree. Arvinddada Sahebrao Dhamdhere

Hon. Secretary


Shree. Shrikant Dnyanoba Satpute

Hon. Vice President


Shree. Vitthal Vishvanath Jedhe

Hon. Director


Smt. Sunandatai Sharadrao Dhamdhere

Hon. Director


Shree. Vijay sahebrao Dhamdhere

Hon. Director


Shree. Mahesh Arvind Dhamdhere

Hon. Director


Shree. Rajendra Dnyanoba Khole

Hon. Director


Shree. Vijay Kumar Pannalal Gujar

Hon. Director


Shree. Rajesh Vijayrao Dhamdhere

Hon. Director