Committee

अ. क्र.कार्यकारिणीचे नाव आणि पत्ताहुद्दावयव्यवसायराष्ट्रीयत्व
श्री. वैभव महादेव बाळसराफ
मु. पो. तळेगांव ढमढेरे, बेलदर वस्ती, ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२0८
अध्यक्ष२७नोकरीभारतीय
कु. सुस्मिता सुनील ढमढेरे
मु. पो. तळेगांव ढमढेरे, भीमाशेत वस्ती, ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२0८
उपाध्यक्ष२३नोकरीभारतीय
श्री. अनिल सतीश गोटे
शांती रुग्णालय जवळ, वासेवाडी चौक, सणसवाडी, पुणे - ४१२२0८
सेक्रेटरी२५नोकरीभारतीय
श्री. स्वप्निल मारुती महाजन
मु. पो. शिक्रापूर, महाराज वाडा, ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२0८
खजिनदार२८नोकरीभारतीय
री. पंडित संभाजीराव भुजवळ
मु. पो. तळेगांव ढमढेरे, माळवाडी, ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२0८
सभासद३१नोकरीभारतीय
श्री. अशोक अनंत बढेकर
मु. पो. धानोरे, ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२0८
सभासद-नोकरीभारतीय
श्री. प्रणव अर्जुन सादीगळे
मु. पो. तळेगांव ढमढेरे, नाथ आळी, ता. शिरूर, जि. पुणे - ४१२२0८
सभासद२८नोकरीभारतीय